व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयात विविध पदांच्या 979 जागा

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयात विविध पदांच्या 979 जागा
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयांतर्गत महाराष्ट्रातील विविध शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व कार्यालयातील विविध पदांच्या नियमित वेतन श्रेणी 657 जागा आणि ठोक मासिक वेतन 322 जागा असे एकूण 979 पदे.
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 26 सप्टेंबर 2014  


Scan QR Code From Your ANDROID Smartphone

read more

Mahagenco महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनीमध्ये 317 जागा

महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनीमध्ये 317 जागा
महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनीमध्ये कार्यकारी अभियंता (39 जागा), अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता (66 जागा), उप कार्यकारी अभियंता (212 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. 
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 25 सप्टेंबर 2014
यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकसत्ताच्या दि. 4 सप्टेंबर 2014 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. 
  


Scan QR Code From Your ANDROID Smartphone

read more

अन्न व औषध प्रशासन विभागात विवीध पदांची भरती

अन्न व औषध प्रशासन विभागात विवीध पदांची भरती
अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या आस्थापनेवर विश्लेषण रसायन शास्त्रज्ञ (2 जागा), वरिष्ठ तांत्रिक सहायक (10 जागा), लघुटंलेखक (3 जागा), वरिष्ठ लिपिक (8 जागा), लिपिक टंकलेखक (23 जागा), शिपाई (4 जागा), नमुना सहायक (1 जागा), हमाल परिचर (1 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. 
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 20 सप्टेंबर 2014 


read more

नेव्हल डॉकयार्ड मुंबई मध्ये Tradesman Mate च्या 548 जागा


नेव्हल डॉकयार्ड मुंबई मध्ये Tradesman Mate च्या 548 जागा
मुंबईतील नेव्हल डॉकयार्डमध्ये ट्रेस्डमन मेट (548 जागा) हे पद भरण्यात येणार आहे. 
Essential qualifications: 10th Standard pass from a recognized Board/Institution.
Selection process: Written exam and Physical Efficiency Test (PET)ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 14 सप्टेंबर 2014 
यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 30 ऑगस्ट – 5 सप्टेंबर 2014 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. 
read more

रोजगार व स्वयंरोजगार संचालनालयात 207 जागारोजगार व स्वयंरोजगार संचालनालयात 207 जागा
रोजगार व स्वयंरोजगार संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीच्या कार्यालयात लघुटंकलेखक (12 जागा), लिपिक टंकलेखक (130 जागा), वाहनचालक (2 जागा), शिपाई (61 जागा), चौकीदार नि सफाईगार (2 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. 

read more