भाभा अणु संशोधन केंद्र मुंबई येथे विविध पदाच्या 61 जागा

भाभा अणु संशोधन केंद्र मुंबई येथे विविध पदाच्या 61 जागा
भाभा अणु संशोधन केंद्र मुंबई येथे उपहारगृह सेवक (25 जागा), स्टेनोग्राफर-III (19 जागा), स्टेनोग्राफर-II (7 जागा), सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी (10 जागा ) या पदांसाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. 
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 16 जानेवारी 2015


For Latest Government & Private 
Job Updates Like Our Page


  


Scan QR Code From Your ANDROID Smartphone

read more

कृषिसमृद्धी समन्वयीत कृषि विकास प्रकल्प अमरावती येथे विविध पदाच्या जागा

कृषिसमृद्धी समन्वयीत कृषि विकास प्रकल्प अमरावती येथे विविध पदाच्या जागा
कृषिसमृद्धी समन्वयीत कृषि विकास प्रकल्प, आंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधी व सर रतन टाटा ट्रस्ट यांच्या अर्थसहाय्याने विदर्भातील अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वर्धा, वाशिम, यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये या प्रकल्पांतर्गत अतिरिक्त प्रकल्प संचालक (1 जागा), सनियंत्रण व मूल्यमापन अधिकारी (1 जागा), मार्केट लिकेज स्पेशालिस्ट (1 जागा), लेखापाल (1 जागा), जिल्हा सनियंत्रण व मूल्यमापन अधिकारी (1 जागा), कृषि व्यवसाय तज्ज्ञ (1 जागा) या पदांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. 
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 22 डिसेंबर 2014 
यासंबंधीची जाहिरात लोकमत 10 डिसेंबर 2014 च्या अंकात आली आहे. अधिक माहिती www.msamb.comwww.caim.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

For Latest Government & Private 
Job Updates Like Our Page


  


Scan QR Code From Your ANDROID Smartphone

read more

इलाहाबाद बँक, मंडल कार्यालय, वरळी, मुंबई येथे सुरक्षा रक्षकाच्या जागा

इलाहाबाद बँक, मंडल कार्यालय, वरळी, मुंबई येथे सुरक्षा रक्षकाच्या जागा
इलाहाबाद बँक, मंडल कार्यालय, वरळी, मुंबई येथे सुरक्षा रक्षक (11 जागा) भरण्यासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. 
र्ज करण्याची अंतिम तारीख 27 डिसेंबर 2014 आहे. 
यासंबंधीची जाहिरात लोकासत्ता 11 डिसेंबर 2014 च्या अंकात आली आहे. 

For Latest Government & Private 
Job Updates Like Our Page


  


Scan QR Code From Your ANDROID Smartphone

read more

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर येथे विवीध पदे

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर येथे विवीध पदे
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर येथे परीक्षा नियंत्रक (1 जागा), वित्त व लेखाधिकारी (1 जागा) या पदांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. 
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 8 जानेवारी 2015
यासंबंधीची जाहिरात लोकसत्ता 11 डिसेंबर 2014 च्या अंकात आली आहे. अधिक माहिती www.nagpuruniversity.org या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

For Latest Government & Private 
Job Updates Like Our Page


  


Scan QR Code From Your ANDROID Smartphone

read more

एस.एन.डि.टी महिला विद्यापीठ,मुंबई येथे विवीध पदे

एस.एन.डि.टी महिला विद्यापीठ,मुंबई येथे विवीध पदे
एस.एन.डि.टी महिला विद्यापीठ,मुंबई येथे कुलसचिव (1 जागा), वित्त व लेखाधिकारी (1 जागा), ग्रंथपाल (1 जागा), सहाय्यक ग्रंथपाल (1 जागा ) विद्यार्थी कल्याण प्रमुख (1 जागा) या पदासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. 
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 डिसेंबर 2014 
यासंबंधी ची जाहिरात लोकासत्ता 11 डिसेंबर 2014 च्या अंकात आली आहे. अधिक माहिती www.sndt.ac.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

For Latest Government & Private 
Job Updates Like Our Page


  


Scan QR Code From Your ANDROID Smartphone


read more

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी येथे वरिष्ठ / कनिष्ठ लिपीकच्या 101 जागा

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी येथे वरिष्ठ/कनिष्ठ लिपीकच्या 101 जागा
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत गट क संवर्गातील वरिष्ठ लिपीक (19 जागा), कनिष्ठ लिपीक (81 जागा), लघुटंकलेखक (1 जागा) या पदांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. यासंबंधीची जाहिरात लोकसत्ता 5 डिसेंबर 2014 च्या अंकात आली आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 4 जानेवारी 2015 आहे.
अधिक माहिती http://mkv2.mah.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
For Latest Government & Private 
Job Updates Like Our Page


  


Scan QR Code From Your ANDROID Smartphone

read more